RON KHÔNG AMIANG FEROLITE NAM-39 - Công ty TNHH Vât Liệu Làm Kín Song Nguyên
logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244
RON KHÔNG AMIANG FEROLITE NAM-39, GIOĂNG KHÔNG AMIANG FEROLITE NAM-39
 
 
Ứng dụng:  
Ron không Amiang Ferolite NAM-39, Gioăng không Amiang Ferolite NAM-39 được sử dụng cho mặt bích đường ống, mũ van và các thiết bị khác sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm các nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa chất và nhà máy đóng tàu
Môi trường:        
Ron không Amiang Ferolite NAM-39, Gioăng không Amiang Ferolite NAM-39 được sử dụng trong môi trường hơi nước, không khí, nước, nước biển, nước nóng, dầu mỏ, gas, dung dịch muối, axit yếu, kiềm yếu, cũng như khí chung.
Khối lượng riêng:                   1.70 - 2.00 (g/cm³)
Nhiệt độ:                                -50 đến +250°C
Nhiệt độ sử dụng ổn định:     +180°C
Áp suất:                                  50bar
Kích thước:                             1500x1500mm 
Độ dày:                                   0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0mm
 
Bản tương quan nhiệt độ và áp suất 
P-T NAM-39

RON KHÔNG AMIANG FEROLITE NAM-39