Gioăng mặt bích JIS - Công ty TNHH Vât Liệu Làm Kín Song Nguyên
logo
Hotline: 0986493434 - 0973432244

Gioăng mặt bích JIS

Gia công Gioăng mặt bích JIS FF

Gia công Gioăng mặt bích JIS FF

GIA CÔNG GIOANG TIÊU CHUẨN, GIA CÔNG GIOĂNG PHI TIÊU CHUẨN Cty TNHH Vật liệu làm kín Song Nguyên nhận Gia công tất cả các loại gioăng không Amiang, Gasket, vòng đệm không Amiang dựa trên kích thước theo yêu cầu hoặc tiêu chuẩn: Mặt bích JIS5K, Mặt bích JIS10K, Mặt bích JIS16K, Mặt bích JIS20K
Gia công Gioăng Mặt Bích JIS RF

Gia công Gioăng Mặt Bích JIS RF

GIA CÔNG GIOANG TIÊU CHUẨN, GIA CÔNG GIOĂNG PHI TIÊU CHUẨN
Cty TNHH Vật liệu làm kín Song Nguyên nhận Gia công tất cả các loại gioăng không Amiang, Gasket, vòng đệm không Amiang dựa trên kích thước theo yêu cầu hoặc tiêu chuẩn: Mặt bích JIS5K, Mặt bích JIS10K, Mặt bích JIS16K, Mặt bích JIS20K